Usein kysyttyä:

Kuinka paljon hoitopalvelut maksavat?

Fria-klinikan Minnesota-malliseen päihdehoitoon kuuluu 28-35 vuorokauden mittainen hoitojakso hoitokeskuksella täysylläpidolla, läheisviikonloppu, viikottainen jatkohoito 11 kuukauden ajan ja intervallimahdollisuus raittiin elämän tukemiseen. Tämän hoitokokonaisuuden hinta on 6700 euroa.

Avomallisessa päihdehoidossa on ensin n. 5-6 viikkoa kestävä intensiivijakso, jonka aikana tavataan 2-3 kertaa viikossa. Tämän jälkeen on jatkohoito kerran viikossa 11 kuukauden ajan. Palvelun hinta on 3400 euroa.

Läheishoito on viikon mittainen intensiivinen hoitojakso hoitokeskuksessa ja se on tarkoitettu päihderiippuvaisen läheisten toipumisen tueksi. Läheishoidon hinta on 1500 euroa.

Laskutus tapahtuu intensiivijakson jälkeen. Hoitoa aloittaessa tulee olla tiedossa, kuka on hoidon maksaja ja itse maksavilla on myös mahdollisuus osamaksuun. Yhteistyökumppaninamme on Resurs Bank. Mahdollinen maksusitoumus tulee olla selvitettynä etukäteen. Käytännöt vaihtelevat hyvinvointialueittain.

Tarjoamme yksityistä ja laadukasta päihdehoitoa, minkä vuoksi useimmat asiakkaamme hakeutuvat hoitoon itsemaksavina tai lähipiirin tuella. Olemme yrittäjien 100% omistama yksityinen palveluntuottaja ja tavoitteemme on tehdä laadukasta työtä taloudellisesti kannattavasti. Taustallamme ei ole pääomasijoittajia, minkä vuoksi toimintaamme ei ohjaa ensisijaisesti sijoitetun pääoman tuoton tavoittelu. Mielestämme tämä on sopiva arvomaailma toimintamme luonne huomioiden. Jos sinulla on hoidon hintaan tai maksamiseen liittyviä kysymyksiä, palvelemme sinua mielellämme numerossa 010 319 0470. Voit myös laittaa aiheesta viestin yhteydenottolomakkeen kautta.

Miten Fria-klinikka eroaa muista Minnesota-mallisista hoidoista?

Minnesota-mallinen hoito on yleisnimi 12-askeleen toipumisohjelmalle perustuvalle hoitofilosofialle, jota toteutetaan eri tavoilla. Monet Minnesota-malliset paikat nojaavat työotteessaan strukturoituun malliin. Fria-klinikalla käytetään myös näitä elementtejä. Tarkastelemme esimerkiksi hoidossa olevan henkilön lähiverkostoa sukupuun avulla, hoidossa käydään läpi elämäntarina ja päihteiden merkitys siinä sekä lisäksi otamme läheiset mukaan hoitoon läheisviikonlopuissa. Olemme tehneet myös merkittävää kehitystyötä hoitotyössämme. Siksi Fria-klinikan erot useimpiin Minnesota-mallisiin paikkoihin ovat:

 1. Työntekijämme ovat Minnesota-mallisen hoidon kokeneimpia ammattilaisia Suomessa.
 2. Työotteemme perustuu terapiaosaamiseen ja tutkittuun näyttöön eikä työntekijän kokemusasiantuntijuuteen tai ideologisuuteen. Tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että käytämme myös elämänkokemustamme hyödyksi silloin kun se palvelee hoidossa olevan henkilön toipumista ja päihdehoitomme tavoitteena on kokonaisvaltainen toipuminen riippuvuudesta raitistumisen avulla.
 3. Hoitoyksikkömme on pieni, kodikas ja majoitus tapahtuu omassa huoneessa.
 4. Otamme huomioon yksilön tarpeet ja tavan omaksua asioita. Tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että hoidon tavoitteena on toipuminen päihderiippuvuudesta.
 5. Työotteemme ei perustu vallankäyttöön vaan dialogisuuteen - toimimme yhdessä hoidossa olevan henkilön kanssa toipumisen eteen. Kunnioitamme hoidossa olevan henkilön yksilöllisyyttä ja ihmisarvoa.
 6. Läheisviikonloppumme toteutetaan rakentavasti ja turvallisesti eikä rikkovasti.
 7. Olemme yrittäjien omistama yksityinen toimija. Uskomme, että kun teemme työmme laadukkaasti, pystymme elättämään itsemme ja toimimaan taloudellisesti kestävästi. Onnistumisemme mitataan ensisijaisesti hoidossa olevien toipumisella eikä sijoitetun pääoman tuotto-odotuksilla.

Miten hoidon voi aloittaa?

Fria-klinikan päihdehoitoon tulo on tehty mahdollisimman helpoksi. Useimmiten hoidon aloittaminen onnistuu nopealla aikataululla. Voit varmistaa hoitopaikan soittamalla numeroomme 010 319 0470. Puheluusi vastaa kokenut asiantuntijamme. Kartoitamme samalla tilanteen ja mahdollisen vieroitushoidon tarpeen ennen Fria-klinikan terapiapainotteisen hoidon aloittamista. Useimmissa tilanteissa päihdehoitomme voi aloittaa suoraan ja nopeallakin aikataululla. Toivomme, että läheiset tuovat hoitoon tulevan henkilön hoitokeskuksellemme ja samalla voimme käydä läpi käytännön asioita hoitoon liittyen. Tarvittaessa noudamme hoitoon tulevan henkilön esim. pääkaupunkiseudun rautatieasemalta. Mukaan kannattaa pakata henkilökohtaiset tavarat ja lääkkeet. Hoidon maksaja tulee olla tiedossa ennen hoitoon tuloa. Useimmat tulevat itse maksavana tai lähipiirin tuella. Laskutus tapahtuu intensiivisen hoitojakson jälkeen ja itsemaksaville on myös osamaksuvaihtoehto. Avohoidon aloittamiseksi pidetään aina kartoituspalaveri. Voit varata ajan siihen soittamalla 010 319 0470.

Miten saada päihderiippuvainen hoitoon?

Johtuen päihderiippuvuuden kieltomekanismista, alkoholisti on usein viimeinen henkilö, joka myöntää ongelman. Siksi läheisillä on usein merkittävä rooli päihderiippuvaisen saamisessa hoitoon. Tämä tapahtuu puheeksioton eli intervention avulla. Intervention tavoite on saada alkoholisti suostumaan hoitoon lähtöön. Motivoituminen toipumiseen puolestaan tapahtuu hoidossa käytävän terapian myötä. Tässä sinulle muutama vinkki:

 1. Intervention tavoite on saada päihderiippuvainen hoitoon, ei puhua yleisesti tämän päihteiden käytöstä.
 2. Hanki tietoa päihderiippuvuussairauden mekanismeista. Autamme mielellämme tässä.
 3. Ole määrätietoinen.
 4. Ole lämmin tärkeälle ihmiselle, mutta luja sairauden edessä.
 5. Jos mahdollista, ottakaa hoitoonlähtö puheeksi yhteisenä rintamana usean läheisen kanssa.
 6. Ajoita puheeksiotto oikein. Krapulan hetki on yleensä paras. Fria-klinikan henkilökunnalla on kokemusta sadoista onnistuneista interventioista, joissa läheiset ovat saaneet päihderiippuvaisen onnistuneesti hoitoon. Keskustelemme mielellämme teidän yksilöllisestä tilanteestanne ja annamme vinkkejä, jotka soveltuvat teille. Puhelinnumeromme on 010 319 0470.