Ansaitset
selvästi
parempaa.

Oletko huolissasi omasta tai sinulle rakkaan ihmisen päihteiden käytöstä?

Oletko kiinnostunut kokeneiden ammattilaisten modernilla tavalla toteuttamasta Minnesota-mallisesta päihdehoidosta, jonka avulla päihteestä voi päästä eroon?

Laadukasta yksityistä päihde- ja läheishoitoa

Päihderiippuvuudesta on mahdollista toipua tehokkaan hoidon avulla. Kaiken tekemisemme keskiössä on meillä hoidossa olevan henkilön toipuminen, onpa kyseessä päihderiippuvainen tai hänen läheisensä. Olemme yksityinen ja ydintekijöidemme omistama 100% suomalainen yritys. Toimintamme on sosiaali- ja terveysalan viranomaisen valvomaa. Yksityisyyttä arvostava arvostaa yksityistä - meille on tärkeää toimia luottamuksesi arvoisesti.

Päihdehoitoa Minnesota-mallilla

Hoitokeskuksessamme toteutettava päihdehoito on menestyksekkäin tapa toipua päihderiippuvuudesta.

Lue lisää

Avohoito

Avomallinen päihdehoito mahdollistaa hoidon käymisen arjesta käsin. 

Lue lisää

Läheishoito

Myös läheisten on tärkeä saada tukea toipumiseensa. Fria-klinikalla on Suomen pitkäaikaisin kokemus läheishoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä. Seuraava läheishoitojakso järjestetään 5.-12.5.2024. Varaa paikkasi soittamalla numeroon 010 319 0470.

Lue lisää

Etsitkö päihdehoitoa?
Miksi valita Fria-klinikka?

Päihderiippuvuuteen kuuluu usein häpeää ja syyllisyyttä, mutta kohtaamme hoidossa olevat ihmiset arvokkaina ja tärkeinä. Päihderiippuvuus on sairaus eikä kenenkään syytä. Ei edes siihen sairastuneen henkilön. Hoidon tavoitteena on raitistuminen ja kokonaisvaltainen toipuminen päihderiippuvuuden seurauksista.

Nopea hoitoonpääsy ja yksityisyyden kunnioittaminen

Kunnioitamme yksityisyyttäsi, kun haet apua päihderiippuvuuteesi. Hoitokeskuksemme on pieni ja kodikas ja majoitut omassa huoneessa.

Kun avun tarve on akuutti, mahdollisuus päästä nopeasti hoitoon on tärkeää. Varmista paikkatilanne soittamalla 010 319 0470.

Toipuminen on tärkeintä

Päihdehoidon tavoitteena on raitistuminen ja sitä kautta kokonaisvaltainen toipuminen päihderiippuvuudesta.

Päihdehoidomme aloittaneista 95% käy intensiivijakson loppuun ja 70% on raittiina jatkohoidon päätyttyä eli vuoden kuluttua hoidon aloittamisesta.

Hoitokeskus luonnon helmassa
pääkaupunkiseudulla

Olemme ainoa Minnesota-mallinen hoitokeskus pääkaupunkiseudulla. Siitä huolimatta puitteet ovat rauhalliset ja luonnonläheiset.

Hoitokeskuksemme on Vihdin Otalammella Nuuksion kansallispuiston kupeessa. Lisäksi Turussa sijaitsee avomallisen hoidon yksikkö.

Päihdehoitoa Minnesota-mallilla vuosikymmenien kokemuksella

Tekijöiden kokemus yhdistettynä koulutukseen tuo varmuutta ja kykyä toteuttaa hoitoa tavalla, jossa jokaisen yksilölliset tarpeet huomioidaan. Tekijöillämme on pitkän kokemuksen, ammatillisen kutsumuksen ja koulutuksen myötä työkalut työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Ammatillisen osaamisen lisäksi tekijöillämme on omakohtainen kokemus toipumisesta joko päihderiippuvaisena tai läheisenä, joten tiedämme, miltä elämä päihderiippuvuuden varjossa tuntuu.

Päihdehoito ei ole siinä mielessä poikkeuksellinen ala, etteikö tekijöiden ammattitaidolla ja kokemuksella olisi merkittävää roolia palvelun laadussa.

Myös tutkimukset osoittavat, että käytettäessa samaa hoitomenetelmää, merkittävin yksittäinen henkilön toipumiseen vaikuttava muuttuja on työntekijän terapiataitoihin liittyvä osaaminen.

Fria-klinikalla kanssasi työskelevät koulutetut alan huippuosaajat, joilla on Suomen pitkäaikaisin työkokemus Minnesota-mallisessa päihde- ja läheishoidossa, työn kehittämisestä sekä alan henkilöstön koulutuksessa.

+40

Vuoden kokemus

Tekijöillämme on vuosikymmenien kokemus Minnesota-mallisesta päihdetyöstä ja alan huippuosaaminen.

+2000

Päihdehoidon käynyttä

Olemme saaneet vuosien varrella työskennellä tuhansien päihderiippuvaisten ja heidän läheistensä kanssa.

Hoito tapahtuu pienessä ryhmässä

Useissa Minnesota-mallisissa hoitopaikoissa ryhmäkoot ovat isoja ja hoidossa saattaa olla samanaikaisesti parikymmentä henkilöä. Kun aloitimme Fria-klinikan hoitokeskuksen toiminnan Kirkkonummen Veikkolassa, halusimme olla ylpeänä pieni ja kodikas.

Useimmat hoitoon tulevat henkilöt kokevat pienemmän hoitopaikan turvallisemmaksi ja kodikkaammaksi. Pieneen hoitoyhteisöön on helpompi sopeutua.

Vaikka alkoholismi aiheuttaa samankaltaisia ilmöitä, jokainen päihdehoidossa oleva on oma yksilönsä, jolla on omat kokemukset, arvot ja yksilölliset tapansa jäsentää asioita. Pienessä ryhmässä meillä tekijöillä on enemmän mahdollisuuksia ottaa huomioon jokaisen hoidossa olevan henkilökohtaiset tarpeet. Tämän vuoksi hoito on laadukkaampaa.

Lue lisää

Toipuminen

Toipuminen päihderiippuvuudesta on mahdollista ja meille arkea, vaikka useimmiten alkoholistin juominen tuntuu epätoivoiselta.

Fria-klinikalla kehitetyn päihdehoitomallin keskiössä on toipuminen, mikä pitää sisällään raitistumisen vapaaehtoisena ja merkityksellisenä kokemuksena sekä kokonaisvaltaisen yksilön ja hänen läheisensä elämän laadun parantumisen hänen itsensä määrittelemiensä muutostoiveiden osalta. Mallissa huomioidaan hoidossa olevien henkilöiden yksilölliset tilanteet ja omat muutostoiveet toipumisen prosessissa.

Raittius eli päihteettömyys ei ole lopullinen päämäärä vaan keino saa- vuttaa itsensä näköinen elämä, jota eivät ohjaa päihteet. Tarkoituksena on prosessi, jonka lopputuloksena on itsensä raittiiksi kokevia yksilöitä, jotka ovat saaneet työkaluja päästä rakentamaan itsensä näköistä elämää ilman päihteitä ja jotka osaavat hyödyntää sisäisiä ja ulkoisia voimavaroja (kuten vertaistukea ja ammatillista ohjausta) oman näköisensä elämän rakentamisessa.

Tule sellaisena kuin olet. Tule sellaiseksi kuin olet.

Lue lisää

Viranomaisen hyväksymä

Fria-klinikan päihdehoito on virallista sosiaali- ja terveysalan viranomaisen valvomaa toimintaa. Tämä tarkoittaa, että hoitomme on näyttöön perustuvaa ja noudatamme viranomaisten ohjeistuksia esimerkiksi itsemääräämisoikeuden ja hoidossa olevien henkilöiden turvallisuuden ja oikeuksien suhteen. Minnesota-mallisen hoidon kohdalla tämän suhteen toimialalla on hajontaa ja osa toimijoista ei ole virallisia päihdepalveluiden tuottajia.

Teemme työtämme eettisesti ja kunnioitamme hoidossa olevien ihmisten yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. Työotteemme ei ole vallankäytöllistä vaan suhtaudumme hoitoomme tuleviin yksilön arvoa kunnioittaen.

Lue lisää