Rakkaan ihmisen päihdeongelma on läheisten painajainen.

Se alkaa huolella ja jatkuu pahalla mielellä. Sitten se ottaa elämästä ilon, mielenrauhan ja turvallisuuden tunteen. Lopuksi se vie ihan kaikki voimat. Jäljelle jää tyhjyyden tunne ja katkera pohdinta: mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

Ota meihin yhteyttä
Päihderiippuvuudesta tulee myös läheisten ongelma, sillä läheiset joutuvat aina jollakin tapaa sopeutumaan riippuvuuden mukanaan tuomaan epänormaaliin käytökseen.
Tämä ei ole pelkästään ydinperheissä tapahtuva ilmiö, vaan asia koskettaa usein myös työkavereita, ystäviä ja kauempana olevia sukulaisia suoraan tai välillisesti. Riippuvuuden luonteeseen kuuluu, että päihdeongelmainen ei kuitenkaan näe tilannettaan kuten lähipiiri ja keskusteluyritykset aiheesta saavat aikaan jännitteitä ja riitoja.

Miten saada alkoholisti hoitoon?

Johtuen päihderiippuvuuteen kuuluvasta kieltomekanismista päihderiippuvainen ei yleensä itse myönnä tarvitsevansa apua. Hän ei välttämättä edes ajattele juomisensa olevan ongelma. Useimmiten läheisillä on mielessään kysymys: Miten saada alkoholisti hoitoon?

Päihderiippuvaisen lähellä elävät ihmiset ovat yleensä ensimmäisiä, jotka huolestuvat tämän päihteiden käytöstä. Läheisillä on myös keskeinen ja iso merkitys päihderiippuvaisen saamiseksi hoitoon. Suurin osa päihderiippuvaisista tulee hoitoon läheisten tekemän intervention eli puheeksioton ansiosta. Interventio vaatii oikea tekniikkaa ja ajoitusta.

Usein sanotaan, että alkoholistin täytyy olla itse motivoitunut, jotta voi raitistua. Tämä väite pitää osaltaan paikkaansa ja osaltaan ei. On totta, että raitistuminen, kuten mikä tahansa muukin elämänmuutos lähtee ihmisen sisältä. Sitä varmasti tarvitaan, jotta raittius kantaa.

Toisaalta harva alkoholisti on motivoitunut jättämään päihteen vielä hoitoon tullessaan. Laadukkaan hoidon tehtävä on muuttaa ulkoinen paine tulla hoitoon sisäiseksi motivaatioksi raitistua. Tämä puolestaan on meidän erityisosaamistamme. Kun tämä tapahtuu, hoitoon tulon alkuperäinen syy ei ole enää tärkeää. Raitistumiseen johtavan hoitoprosessin myötä raitistunut alkoholisti kokee yleensä raittiuden itsessään hyvin luonnolliseksi ja helpoksi tavaksi elää.

Näistä syistä intervention tavoite on saada alkoholisti suostumaan hoitoon lähtöön. Motivoituminen raitistumiseen puolestaan tapahtuu hoidossa käytävän hoito-ohjelman myötä.

Tässä sinulle muutama vinkki:

  • Puheeksioton tavoite on saada päihderiippuvainen hoitoon, ei puhua yleisesti tämän päihteiden käytöstä.
  • Hanki tietoa päihderiippuvuussairauden mekanismeista. Autamme mielellämme tässä.
  • Ole määrätietoinen.
  • Ole lämmin tärkeälle ihmiselle, mutta luja sairauden edessä.
  • Jos mahdollista, ottakaa hoitoonlähtö puheeksi yhteisenä rintamana usean läheisen kanssa.
  • Ajoita puheeksiotto oikein. Krapulan hetki on yleensä paras.

Fria-klinikan henkilökunnalla on kokemusta sadoista onnistuneista interventioista, joissa läheiset ovat saaneet päihderiippuvaisen onnistuneesti hoitoon. Keskustelemme mielellämme teidän yksilöllisestä tilanteestanne ja annamme vinkkejä, jotka soveltuvat teille. Puhelinnumeromme on 010 319 0470.

Suosittelemme myös varaamaan aikaa maksuttomaan kartoitukseen, jossa voimme käydä tilannettanne luottamuksellisesti läpi. Voit varata kartoituksen myös läheisenä, joka on huolissaan rakkaan henkilön päihteiden käytöstä.

Varaa maksuton kartoitus
Meillä on kokemusta sadoista interventioista ja olemme jokainen myös tehneet sellaisen itse tai olleet sen kohteena. Soita 010 319 0470.

Yhteydenotto aiheen tiimoilta on yleensä hyvin jännittävä läheisille. Voit olla kuitenkin varma siitä, että asia on hyvin arkipäiväinen ja normaali meille. Saamme päivittäin vastaavia puheluita ja olemme alan kokeneita ammattilaisia.

Lisäksi ymmärrämme tilanteen hyvin myös henkilökohtaisesta kokemusmaailmastamme. Olemme itsekin olleet tilanteissa, jossa olemme suostutelleet tärkeää henkilöä lähtemään päihdehoitoon.

Samoin joillakin meistä on kokemusta siitä, että läheisemme ovat aikanaan ottaneet päihdehoitoon lähdön kanssamme puheeksi. Voit ottaa yhteyttä meihin luottavaisin mielin.

Tilaa sähköpostiisi maksuton esite onnistuneen intervention tekemiseksi
Lue Frian tietosuojaseloste
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läheisviikonloppu - Läheiset mukana Frian päihdehoidossa

Läheisten kokemukset ja tunteet, jotka päihderiippuvuus on saanut aikaan, ovat merkittävässä roolissa Fria-klinikan päihdehoidossa. Osana päihdehoitoa järjestetään läheisviikonloppu, johon kutsutaan päihdehoidossa olevan henkilön lähipiiri.

Päihderiippuvaisen toipumisen kannalta on tärkeää ymmärtää läheisten näkökulma ja saada kuulla henkilökohtaisesti, miten päihderiippuvuuden ilmiöt näyttäytyvät hänen kohdallaan. Riippuvuuteen kuuluvasta kieltomekanismista johtuen niitä on kuitenkin verrattain turhaa yrittää kertoa ilman päihdehoidossa tapahtuvaa prosessia, jonka myötä päihderiippuvaiselle tulee valmius kuunnella ja ymmärtää läheisten kokemuksia.

Läheisviikonlopussa on osio, jossa läheiset kertovat päihderiippuvaiselle, miltä tämän päihteiden käyttö on heistä tuntunut. Tässä osiossa käydään läpi päihderiippuvuuden läheisille aiheuttamia negatiivisia tunteita kokeneiden työntekijöidemme ohjaamina. Lisäksi läheisviikonlopussa puhutaan kaikista tärkeimmästä: millainen on oikea ihminen päihderiippuvuuden takana ja mitä läheiset toivovat tulevaisuudelta. Lisäksi läheiset saavat kuulla päihderiippuvaisen mietteitä ja päihdehoidossa tehtyjä oivalluksia.

Ennen kuin läheiset tulevat mukaan prosessiin, teemme intensiivistä terapiaa, jotta päihdehoidossa olevalla henkilöllä on kyky vastaanottaa esiin tulevat asiat. Toteutamme läheisviikonloput paikan päällä, koska kyseessä on hyvin merkityksellinen päihdehoidon osio. Työntekijöillämme on lisäksi pitkäaikainen kokemus läheisviikonloppujen toteuttamisesta.

Me Fria-klinikalla tiedämme ja tunnemme riippuvuuden ilmiöt läpikotaisin, mutta sinä läheisenä tiedät ja tunnet parhaiten, millaista on jakaa arkea sinulle tärkeän ihmisen kanssa ja miten hänen päihderiippuvuutensa siinä näkyy, kuuluu ja tuntuu. Parhaan lopputuloksen saamme aikaan tekemällä yhteistyötä.

Läheisille tarkoitetuissa hoito-osioista saat myös ammattilaisten apua, vertaistukea ja hyviä työkaluja läheisenä koettujen asioiden kohtaamiseen ja käsittelyyn. Osallistuminen avaa mahdollisuuden saada lisätukea läheisenä toipumiseen, mikä on tarpeen melko usein.

Lisätietoa läheisille suunnatuista palveluistamme

Mitä on läheisriippuvuus?

Rakkaan ihmisen alkoholismi aiheuttaa huolta, pelkoa, murhetta ja ahdistavia tilanteita, joita kohdatessaan läheinen omaksuu erilaisia keinoja selviytyäkseen niistä. Alkoholismi salakavalasti etenevänä kroonisena sairautena saa aikaan sen, että myös läheisen selviytymiskeinoista tulee vakiintuneita toimintamalleja. Vikasietotilasta tulee kestotilaus. Tätä ilmiötä kutsutaan läheisriippuvuudeksi.

Läheisriippuvuus on läheisen ihmisen riippuvuuden läheisessä aiheuttamaa häiriökäyttäytymistä. Näitä käytösmalleja on joutunut omaksumaan sopeutuakseen elämään epänormaalissa tilanteessa, jonka päihderiippuvaisen sairaus aiheuttaa.
Esimerkiksi pettymys alkoholistin juomiseen aiheuttaa turvattomuutta ja läheinen saattaa hakea ennustettavuutta elämäänsä kontrolloimalla joko alkoholistin juomista tai muita asioita. Kun pettymykset toistuvat ja selviytymiskeino kroonistuu, läheinen on voinut muuttua kontrolloivaksi ihmiseksi.

Läheisriippuvuus oireilee eri ihmisillä eri tavoin. Yhteistä on kuitenkin se, että läheinen sopeutuu elämään epänormaalissa tilanteessa ja siksi omaksuu epäterveitä toimintamalleja. Läheisriippuvainen kadottaa pala palalta kosketuksen itseensä ja hänestä tulee ulkoa ohjautuva ja –määrittyvä; heijaste omasta ympäristöstään. Ympärillä olevat ihmiset ja tapahtumat määrittelevät sen, miten läheisriippuvainen kokee itsensä ja näkee maailman.

Siinä missä alkoholismi ei ole siihen sairastuneen vika, ei myöskään läheisen sairastuminen ole merkki heikkoudesta, tahdonvoiman tai älykkyyden puutteesta. Usein alkoholistien läheisiä sanotaan myös sitkeiksi. Vaikka tätä voidaan pitää myös hyvänä ominaisuutena, yleensä haluaisimme ihmisinä valita elämän, jossa ei tarvitse jatkuvasti selviytyä ja olla sitkeä.

Jos päihderiippuvaisen läheiset eivät saisi apua, se olisi kuin kolaripaikalla hoidettaisiin vain auton kuljettajaa. Fria-klinikan läheishoito on vuosien aikana kehitetty auttamaan läheisiä toipumaan läheisenä koetuista ikävistä kokemuksista ja läheisenä omaksutuista toimintamalleista eli läheisriippuvuudesta.

Läheisriippuvaiselle on tyypillistä, että hän kadottaa pala palalta kosketuksen itseensä ja hänestä tulee ulkoa ohjautuva ja – määrittyvä; heijaste omasta ympäristöstään. Ympärillä olevat ihmiset ja tapahtumat määrittelevät sen, miten läheisriippuvainen kokee itsensä ja näkee maailman.

Tutustu Fria-klinikan läheishoitoon

Apua alkoholistin tai päihderiippuvaisen läheisille

Frian läheishoidon avulla sinulla on mahdollisuus löytää oma itsesi ja saada tulla siksi, kuka oikeasti olet ilman, että läheisriippuvuus määrittää sitä. Tämän seurauksena sinulla on lupa voida hyvin. Läheishoidossa intensiivisen hoitojakson aikana opit tunnistamaan omat epäterveet toimintamallisi, käsittelemään elämäsi kulun näiden valossa ja löytämään työkaluja, kuinka voit toimia tulevaisuudessa tavalla, joka on hyödyllinen sinulle sekä ympäristöllesi. Jo sadat läheiset ovat saaneet apua ja löytäneet vapauden elää ilman riippuvuutta.

Tutustu Fria-klinikan läheishoitoon