Yksityistä Minnesota-mallista päihdehoitoa pääkaupunkiseudulla

Hoitokeskuksessamme toteutettava päihdehoito on menestyksekkäin tapa toipua päihderiippuvuudesta.

Ota meihin yhteyttä

Onko alkoholismi aiheuttanut ahdistusta ja pilannut tärkeitä ihmissuhteita elämässäsi?

Fria-klinikan päihdehoidon tavoitteena on raitistuminen ja kokonaisvaltainen toipuminen päihderiippuvuudesta. Tämän myötä päihteetön elämä on luonnollista ja palkitsevaa. Kodikkaassa hoitokeskuksessamme on lämmin henki ja huomioimme hoidossa olevien yksilöllisyyden. Työtä kanssasi tekee alan kokeneimmat työntekijät.

Päihdehoitoa Minnesota-mallilla

Hoitokeskuksessamme toteutettavassa päihdehoidossa voit keskittyä toipumiseen ilman häiriötekijöitä. Ilmapiiri hoitokeskuksessamme on kodikas ja elämänmyönteinen.

Päihdehoito alkaa 28-35 vuorokauden mittaisella intensiivihoidolla, jonka voi aloittaa milloin tahansa. Hoitojakson aikana majoitutaan kodikkaassa hoitokeskuksessa Vihdin Otalammella. Intensiivihoidon alku on arviointijaksoa, johon kuuluu sairaanhoitajan ja psykiatrian erikoislääkärin vastaanotto ja lisäksi laadimme henkilökohtaisen hoitosuunnitelman.

Intensiivihoidon aikana merkittävin osa toipumisen eteen tehtävästä työstä tapahtuu ryhmäterapiassa, jota toteutetaan arkipäivisin kello 8-17 ja lisäksi iltaisin hoidossa olevat henkilöt pitävät keskenään ryhmäkeskustelun. Viikonloppujen ohjelma rakentuu läheisviikonloppujen ympärille ja erillisen aikataulun mukaan.

Intensiivijakson aikana toteutetaan läheisviikonloppu, jonne kutsutaan hoidossa olevan henkilön tärkeimmät ja läheisimmät ihmiset. Läheisviikonlopussa on läheiset saavat kattavan ymmärryksen alkoholismista ja toipumisesta. Läheisviikonloppuun kuuluu osio, jossa läheiset saavat kertoa päihderiippuvuuden seurauksena kokemistaan negatiivisista tunteista. Lisäksi käydään läpi tulevaisuuden odotuksia ja sitä, millainen on oikea ihminen päihderiippuvuuden takana. Läheisviikonloput ovat hyvin tärkeä ja keskeinen osa päihdehoitoa ja antavat myös läheisille työkaluja toipumiseen.

Intensiivisen hoitojakson jälkeen alkaa viikottainen jatkohoito, joka kestää 11 kuukautta. Jatkohoito on mahdollista toteuttaa joko jatkohoitoryhmissämme tai etäyhteydellä. Intensiivihoidon tehtävänä on raitistuminen ja jatkohoidon tarkoituksena on puolestaan tukea raittiin elämäntavan oppimista.

Hoitokokonaisuuteen kuuluu myös intervallijaksot tarpeen ja hoitosuunnitelman mukaan. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta vierailla hoitokeskuksella, jos raittiin elämän opettelussa tulee vastaan hetkiä, jolloin tarvitsee erityistä tukea.

Kenelle?

Fria-klinikan päihdehoito on tarkoitettu päihderiippuvaiselle, joilla riippuvuuden seuraukset ovat jo sen verran vakavia, että intensiiviselle päihdehoidolle on tarve. Hoitojakson aikana käydään läpi intensiivinen terapiaohjelma, jonka avulla on erinomaiset mahdollisuudet päästä päihteiden käytöstä eroon.

Merkittävin osa hoidossa olevista tulee suoraan työelämästä. Joillakin hoitoon tulon syynä on oma väsyminen päihteiden käyttöön. Toisilla hoidon aloittamisen taustalla on läheisten tai työnantajan suorittama hoitoonohjaus. Useimmiten ymmärrys päihderiippuvuuden ja alkoholismin sairauden luonteesta avautuu hoidon myötä ja samalla tapahtuu motivoituminen raittiiseen ja päihteettömään elämään.

Fria-klinikan päihdehoitoon hakeutuvilla henkilöillä on yleensä merkittäviä sosiaalisia seurauksia päihteiden käytöstä, mikä heijastuu ongelmina ihmissuhteissa sekä läheisten uupumisena. Hoitoon tulevan henkilön tunne-elämässä on tyypillisesti ahdistuneisuutta, syyllisyyttä ja häpeää päihteiden käytön seurauksena. Osalla saattaa olla laillisia seurauksia, kuten esim. rattijuopumus. Kyseessä voi olla ensimmäinen kontakti päihdehoitoon tai hoitokontakteja päihdeongelman vuoksi voi olla useampia joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Fria-klinikan päihdehoitoon tulevat ovat usein kohdanneet seuraavia ilmiöitä elämässään:

 • Läheiset ihmiset ovat huolissaan henkilön päihteiden käytöstä.
 • Päihteiden käyttöön liittyy salailua, valehtelua ja piilottelua.
 • Päihteiden käyttöön liittyy kontrollin menetyksiä, ylilyöntejä ja se häiritsee elämän eri osa-alueita.
 • Tunne-elämässä olevaa ahdistusta, häpeää ja syyllisyyttä päihteiden käytön seurauksena.

Autamme mielellään arvioimaan omaa tai läheisesi päihdehoidon tarvetta. Ota luottamuksella yhteyttä soittamalla 010 319 0470 tai varaamalla aika maksuttomaan kartoitukseen.

Missä?

Kodikas hoitokeskuksemme sijaitsee Vihdissä.

Fria-klinikan kodikas hoitokeskus sijaitsee Vihdin Otalammella osoitteessa Selintie 101. Rauhallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä on mahdollista keskittyä kaikista tärkeimpään - omaan toipumiseen.

Kodikas ympäristö ja ilmapiiri auttaa keskittymään terapiaan ja omaan toipumiseen ilman arkielämän kiireitä ja haasteita. Hoitokeskuksen miellyttävä ja rauhallinen ympäristö tukevat tätä. Hoitokeskuksessa toteutettava intensiivihoito tukee myös päihteettömänä pysymistä toipumisen alkumetreillä.

Hoidon aikana majoitut persoonallisesti sisustetussa omassa huoneessasi.

Päihdehoidon hinta ja maksaminen

Päihdehoidon hinta on 6700 euroa. Fria-Klinikalla on sosiaali- ja terveysviranomaisen lupa ympärivuorokautisen päihdekuntoutuksen tuottamiseen ja palvelu on siksi arvolisäverotonta.

Hoitoon voi hakeutua itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Näissä tapauksissa hoidon maksaja tulee olla selvillä ennen hoidon aloittamista. Maksaja on yleensä henkilö itse, hänen lähipiirinsä tai työnantajansa. Hoidosta lähetetään lasku intensiivijakson päätteeksi. Myös osamaksuvaihtoehdot ovat mahdollisia. Mikäli haluat keskustella eri maksuvaihtoehdoista, soita numeroomme 010 319 0470.

Maksusitoumuksella hoitoon tulevien on haettava maksusitoumus omalta kaupungilta tai kunnalta ennen hoidon aloittamista. Jokaisella kunnalla ja kaupungilla on omat käytäntönsä maksusitoumuksen saamiselle. Tarvittaessa teemme kuntien kanssa yhteistyötä palvelun tarpeen arvioinnissa ennen hoitoa sekä hoidon aikana.

Hoitoon saapuminen

Hoitoon tulo on tehty sinulle helpoksi. Hoidon voi aloittaa milloin vain. Ennen saapumista on tärkeä varmistaa hoitopaikka soittamalla 010 319 0470. Toivomme sinun saapuvan hoitoon esimerkiksi läheistesi tuomana. Noudamme sinut mielellämme myös lähimmältä rautatieasemalta.

Hoidon aikana majoitutaan hoitokeskuksessa omassa yhden hengen huoneessa. Mukaan tarvitset vaatteet ja henkilökohtaiset hygieniatuotteet. Hoidon alussa pääset käymään lääkärin vastaanotolla.

Hoitoon saapuminen on aina iso askel hoitoon tulevalle henkilölle. Hoitoon lähtö voi myös jännittää ja siihen saattaa liittyä pelottavia tunteita. Tiedämme tämän myös omasta kokemuksestamme. Voit olla varma, että saat lämpimän ja arvostavan vastaanoton. Päihderiippuvuuteen sairastuminen ei ole kenenkään vika. Avun hakeminen on puolestaan isoimpia päätöksiä, joita voit tehdä oman toipumisesi ja läheistesi eteen.

Tule sellaisena kuin olet. Tule sellaiseksi kuin olet.

Fria-klinikan päihdehoito

Intensiivijakson aloitus

7 vuorokautta

 • Laaditaan kuntoutussuunnitelma yhteistyössä hoitoontulevan henkilön kanssa
 • Lääkäri- ja sairaanhoitajan palvelut
 • Henkilökohtaiset keskustelut
 • Ryhmämuotoista terapia

Intensiivijakso

21-28 vuorokautta

 • Ryhmämuotoista ohjaajavetoista terapiaa päivittäin ark. 8-17 ja viikonloppuisin erillisen aikataulun mukaan
 • Luennot riippuvuuden kehittymisestä ja etenemisestä
 • Yksilökeskustelut kuntoutussuunnitelman mukaisesti
 • Sukupuutyöskentely
 • Päihteiden käytön aiheuttamien kokemusten ja elämän tarinan läpikäyminen
 • Päihteiden käytön seurausten tarkastelu suhteessa asiakkaan sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön.
 • Omien voimavarojen tunnistaminen, suuntautuminen raittiiseen elämään ratkaisukeskeisellä työotteella.

Läheisviikonloppu

3 vuorokautta

Laitosjakson loppupuolella järjestettävä läheisviikonloppu on tärkeä osa koko perheen toipumista. Läheisviikonlopussa läheiset saavat tietoa päihderiippuvuudesta, pääsevät kertomaan päihderiippuvuuden aiheuttamia negatiivisia tunteita sekä luonnollisesti tulevaisuuden odotuksia ja toipumiseen liittyviä asioita. Läheiset saavat läheisviikonlopuissa myös terapaa oman toipumisensa tueksi.

Toteutamme läheisviikonloput paikan päällä ja eettisesti kokeneiden työntekijöidemme ohjaamina.

Jatkohoito

11 kuukautta

 • Jatkohoito kerran viikossa n. 11 kk:n ajan intensiivijakson käyneiden vertaisryhmässä.

Intervallijakso

 • Intervallijakso raittiin elämän tukena kuntoutussuunnitelman ja tarpeen mukaan.

Muistilista hoitoon tuloon

 • Varmista hoitopaikka soittamalla meille 010 319 0470 
 • Hoidon voi aloittaa nopeallakin aikataululla
 • Toivomme sinun saapuvan hoitoon läheisten tuomana. Voimme tarvittaessa noutaa hoitoon tulevan henkilön esim. pääkaupunkiseudun rautatieasemilta.
 • Pakkaa mukaasi omat vaatteesi ja henkilökohtaiset hygieniatarvikeesi.
 • Hoidon maksaja pitää olla selvillä. Mikäli maksajana on kunta tai työnantaja, maksusitoumus tulee olla selvitettynä etukäteen.
 • Yhteydenpito läheisiin ja asioiden hoitaminen on mahdollista hoitojakson aikana, koska emme rajoita hoidossa olevien henkilöiden perusoikeuksia. Kannustamme toki keskittymään tiiviiseen terapiaan ja omaan toipumiseen.

Hoitoa myös läheisille

Alkoholismi on aina koko perheen sairaus. Siksi tarjoamme hoitopalveluita myös läheisille.

Läheishoito

Myös läheisten on tärkeä saada tukea toipumiseensa. Fria-klinikalla on Suomen pitkäaikaisin kokemus läheishoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä. Seuraava läheishoitojakso järjestetään 5.-12.5.2024. Varaa paikkasi soittamalla numeroon 010 319 0470.

Lue lisää

Asiakkaidemme kokemuksia

Katso mitä asiakkaamme sanovat palveluistamme.

Läheiseni kävi hoidon. Oli käänteentekevä raitistumista edesauttava käännekohta hänen elämässään. Suosittelen lämpimästi, jos läheiselläsi on alkoholiongelma - kärräät hänet Fria-klinikalle. Perhe ja läheisetkin saavat avun.

Tuula R

Osaamista ja kovaa ammattitaitoa - iso suositus!

Tiina R

Täällä on ihmisen hyvä olla, ja terapeutit alansa parhaat! Hoidon saa sekä päihderiippuvainen että hänen läheisensä. Jos oma tai läheisen päihteiden käyttö mietityttää, niin täältä löytyy neuvot ja apu.

Reetta K

Turvallinen ja lämminhenkinen hoitoyhteisö, jota ohjataan vuosikymmenien hoitokokemuksella. Helppo suositella!

Kristian J