Hoitopalveluita läheisille

Myös läheisten on tärkeä saada tukea toipumiseensa. Fria-klinikalla on Suomen pitkäaikaisin kokemus läheishoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä. Seuraava läheishoitojakso järjestetään 5.-12.5.2024. Varaa paikkasi soittamalla numeroon 010 319 0470.

Ota meihin yhteyttä

Jos alkoholistin läheiset eivät saisi apua, olisi tilanne sama jos kolaripaikalla hoidettaisiin vain auton kuljettajaa. Fria-klinikalla on erityistä osaamista läheisten hoidossa.

Seuraava läheishoitojakso:
5.-12.5.2024

Läheishoito

Fria-klinikan läheishoito

Fria-klinikan läheishoidon avulla sinulla on mahdollisuus löytää oma itsesi ja saada tulla siksi, kuka oikeasti olet ilman, että läheisriippuvuus määrittää sitä. Tämän seurauksena sinulla on lupa voida hyvin. Läheishoidossa intensiivisen hoitojakson aikana opit tunnistamaan omat epäterveet toimintamallisi, käsittelemään elämäsi kulun näiden valossa ja löytämään työkaluja, kuinka voit toimia tulevaisuudessa tavalla, joka on hyödyllinen sinulle sekä ympäristöllesi. Jo sadat läheiset ovat saaneet apua ja löytäneet vapauden elää ilman riippuvuutta.

Läheishoidon sisältö

  • 8 vrk:n mittainen intensiivijakso + jatkohoito
  • Ohjattua ryhmäterapiaa pienryhmässä
  • Psykoedukaatiota riippuvuuksista - päihderiippuvuus, läheisriippuvuus, toiminnalliset riippuvuudet
  • Toimintakyvyn arviointia. Miten riippuvuus on vaikuttanut toimintakykyyni? Miten toimin omassa ympäristössäni? Onko toimijuudellani esteitä? (Virallinen lausunto toimintakyvystä tarvittaessa.)
  • Tunnetaitotyöskentelyä Miten opin hallitsemaan omia tunteitani, sivuuttamatta tai vatvomatta niitä?
  • Elämänkaarityöskentelyä. Minun matkani tähän pisteeseen, missä olen nyt?
  • Muutostoiveiden jäsentämistä. Mitkä ovat minun tavoitteeni? Miten pääsen niihin?
  • Voimavaratyöskentelyä. Miten käännän haitalliset toimintamallit voimavaraksi?
  • Minä-kuvan rakentamista. Kuka olen, missä rooleissa ja miten toimin elämässäni, mikä on minulle merkityksellistä?

Läheishoidon hinta on 1500 euroa. Hoitomaksu laskutetaan hoitojakson jälkeen. Hoidon maksaja tulee olla hoitoon tullessa tiedossa. Mahdollinen maksusitoumus on selvitettävä etukäteen. Yksityisesti hoitoon hakeutuville on mahdollisuus myös osamaksuun, mistä voit kysyä tarkemmin.

Virallisena sosiaali- ja terveysalan palvelun tuottajana palvelumme ovat arvonlisäverottomia.  Viranomaisen hyväksyntä takaa palvelun laadun ja antaa asiakkaalle sote-palveluun kuuluvan oikeusturvan. Se asettaa vaatimuksia myös työntekijöiden koulutustasolle ja ammattieettisten periaatteiden noudattamiselle. Vaikka Fria-klinikan asiantuntijoilla on omakohtainen toipumiskokemus riippuvuuksista ja yli vuosikymmenen kokemus toimialalta, hoidon sisältö ei kuitenkaan perustu pelkkään kokemusasiantuntijuuteen, vaan perustana ovat ajantasainen näyttöön perustuva tutkimustieto ja tutkitusti toimivat terapeuttiset menetelmät.

Läheishoitoon kuuluu 8 vuorokauden mittainen intensiivinen hoitojakso majoituksella. Terapia toteutetaan pienryhmässä, jota ohjaavat alan kokeneimmat terapeutit, joilla on vahvaa kokemusta läheisriippuvuuden ilmiöistä. Intensiivijakson jälkeen on mahdollista osallistua jatkohoitoon. Jos olet kiinnostunut läheishoidosta, ota yhteyttä Laura Eklundiin ilmoittautuaksesi ja lisäinformaation saamiseksi. Voit myös olla yhteydessä, jos pohdit, soveltuuko läheishoito tilanteeseesi.

Frian yksilöterapia läheisille

Läheishoidon lisäksi voit saada yksilöllistä ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Ota yhteyttä asian tiimoilta, niin voimme keskustella, millainen apu sopii sinun tilanteeseesi. 

Mitä on läheisriippuvuus?

Rakkaan ihmisen alkoholismi aiheuttaa huolta, pelkoa, murhetta ja ahdistavia tilanteita, joita kohdatessaan läheinen omaksuu erilaisia keinoja selviytyäkseen niistä. Alkoholismi salakavalasti etenevänä kroonisena sairautena saa aikaan sen, että myös läheisen selviytymiskeinoista tulee vakiintuneita toimintamalleja. Vikasietotilasta tulee kestotilaus. Tätä ilmiötä kutsutaan läheisriippuvuudeksi.

Läheisriippuvuus on läheisen ihmisen riippuvuuden läheisessä aiheuttamaa häiriökäyttäytymistä. Näitä käytösmalleja on joutunut omaksumaan sopeutuakseen elämään epänormaalissa tilanteessa, jonka päihderiippuvaisen sairaus aiheuttaa.

Esimerkiksi pettymys alkoholistin juomiseen aiheuttaa turvattomuutta ja läheinen saattaa hakea ennustettavuutta elämäänsä kontrolloimalla joko alkoholistin juomista tai muita asioita. Kun pettymykset toistuvat ja selviytymiskeino kroonistuu, läheinen on voinut muuttua kontrolloivaksi ihmiseksi.

Läheisriippuvuus oireilee eri ihmisillä eri tavoin. Yhteistä on kuitenkin se, että läheinen sopeutuu elämään epänormaalissa tilanteessa ja siksi omaksuu epäterveitä toimintamalleja. Läheisriippuvainen kadottaa pala palalta kosketuksen itseensä ja hänestä tulee ulkoa ohjautuva ja –määrittyvä; heijaste omasta ympäristöstään. Ympärillä olevat ihmiset ja tapahtumat määrittelevät sen, miten läheisriippuvainen kokee itsensä ja näkee maailman.

Siinä missä alkoholismi ei ole siihen sairastuneen vika, ei myöskään läheisen sairastuminen ole merkki heikkoudesta, tahdonvoiman tai älykkyyden puutteesta. Usein alkoholistien läheisiä sanotaan myös sitkeiksi. Vaikka tätä voidaan pitää myös hyvänä ominaisuutena, yleensä haluaisimme ihmisinä valita elämän, jossa ei tarvitse jatkuvasti selviytyä ja olla sitkeä.

Jos päihderiippuvaisen läheiset eivät saisi apua, se olisi kuin kolaripaikalla hoidettaisiin vain auton kuljettajaa. Fria-klinikan läheishoito on vuosien aikana kehitetty auttamaan läheisiä toipumaan läheisenä koetuista ikävistä kokemuksista ja läheisenä omaksutuista toimintamalleista eli läheisriippuvuudesta.

Läheisriippuvaiselle on tyypillistä, että hän kadottaa pala palalta kosketuksen itseensä ja hänestä tulee ulkoa ohjautuva ja – määrittyvä; heijaste omasta ympäristöstään. Ympärillä olevat ihmiset ja tapahtumat määrittelevät sen, miten läheisriippuvainen kokee itsensä ja näkee maailman.

Mitä läheishoidossa tehdään?

Läheishoidossa tehdään tiivistä terapiatyötä itsensä äärellä. Läheisriippuvuuden ilmiöitä käsitellään elämänmakuisesti ja kokemuksen kautta. Samalla voit tunnistaa, millaisia toimintamalleja sinä olet omaksunut ja miten se on vaikuttanut käsitykseesi itsestäsi. Läheishoitojakson aikana pääset käymään läpi oman elämäntarinasi ja kokemukseksi. Lisäksi katsomme tulevaisuuteen ja saat työkaluja oppia kohtaamaan elämää uudella tavalla. 

Eräs läheishoidon käynyt alkoholistin puoliso kuvaili hoidon tarvettaan seuraavasti:

”Olen kuluttanut suunnattomasti aikaani ja energiaani muiden ihmisten elämästä huolehtimiseen. Olen tehnyt sitä niin paljon, että omasta elämästäni oli suunta hukassa. Muiden ihmisten elämä, ongelmat ja tahto asettivat suunnan elämälleni. Ymmärsin, että minun pitää selvittää kuka olen ja mitä itse haluan. Nyt olen täällä ja haluan ottaa selvää juuri siitä. Olen muutakin kuin alkoholistin puoliso.”

Läheishoito kestää viikon. Ohjelma alkaa sunnuntaina ja päättyy seuraavana sunnuntaina. Majoitus ja täysylläpito kuuluvat kokonaisuuteen.

Miksi läheishoitoon lähteminen voi tuntua hankalalta? 

”Kyllä minä pärjään, kun alkoholistini on raitistunut.” Näin sanovat usein läheiset, joiden päihderiippuvainen perheenjäsen on käynyt hoidon ja raitistunut. Alkoholistin toipuminen on varmasti parantanut elämän laatua. Isommassa kuvassa läheisriippuvuudesta toipumisessa on kuitenkin kyse siitä, että sinulla läheisenä on lupa olla voida hyvin itsesi kanssa riippumatta siitä, mitä päihderiippuvainen tekee oman sairautensa suhteen. Läheisen hyvinvoinnin ei tarvitse olla sidottu alkoholistin raittiuteen eikä edes juomiseen. 

”Minäkö se tässä sairas olen?” Alkoholismi on sairaus, joka vaikuttaa yleensä koko perheeseen. Eikä kyse varsinaisesti ole kilpailusta, kuka on kaikista kipein. Tai kuka tarvitsee enemmän tai vähemmän apua. Jättäisitkö hoitamatta jonkun muun sairauden sen vuoksi, että jollain toisella menee tai on mennyt vielä huonommin? 

Olen raitistunut alkoholisti. Onko läheishoidosta hyötyä minulle?

Läheishoidosta saa monesti pontta omaan toipumiseen alkoholismista. Monella alkoholistilla on oman päihdehistoriansa lisäksi taustalla lapsuus alkoholistiperheessä. Joillakin on elämän varrella ollut ihmissuhteita, jossa on ollut läheisen roolissa.

Ja vaikkei suoraan näitä taustoja ei olisi, läheishoito voi tukea merkittävästi raitistuneen alkoholistin toipumisprosessia. Kun alkoholismista toipuminen on saavuttanut pisteen, jossa päihteetön elämä ei ole enää uutta ja ihmeellistä, toipumisen painopiste on siinä, että saa määrittää ihan itse, kuka olen. Tähän toipumisen vaiheeseen läheishoito antaa hyviä työkaluja, vaikkei termi ”läheisriippuvainen” suuhun sopisikaan.

Millainen on Fria-klinikan läheishoidon historia?

Fria-klinikan tekijöillä on pitkä kokemus läheishoidon luomisesta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Alalla oli vuosien ajan puhuttu, että myös läheiset tarvitsevat erityisesti heitä varten suunnitellun hoito-ohjelman. Fria-klinikan Laura Eklund, jolla itselläkin on oma toipumiskokemus alkoholistin läheisenä laittoi tuumasta toimeen. Vuonna 2012 ensimmäiset läheiset kävivät läpi heille suunnitellun hoitojakson. Tuon jälkeen olemme saaneet työskennellä satojen läheisten kanssa ja  myös hoitosisältöä on kehitetty. Olemme saaneet tehdä työtä satojen läheisten kanssa ja olla mukana heidän toipumisensa taipaleella. 

Fria-klinikan toiminta mukaan lukien läheishoito on viranomaisen hyväksymää palvelua. Se tarkoittaa mm. asiakkaan oikeusturvaa, asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista lainmukaisesti ja sitä, että läheishoitoa toteuttamassa ovat terapiatyöhön koulutetut ammattilaiset, joilla jokaisella on toki myös oma toipumiskokemus. Ammatillisuuden myötä on tietenkin enemmän menetelmiä käytettävänä, sen avulla osataan myös erottaa riippuvuuden korrelaatiot ja kausaliteetit toisistaan.

Frian läheishoidon avulla sinulla on mahdollisuus löytää oma itsesi ja saada tulla siksi, kuka oikeasti olet ilman, että läheisriippuvuus määrittää sitä. Tämän seurauksena sinulla on lupa voida hyvin. Läheishoidossa intensiivisen hoitojakson aikana opit tunnistamaan omat epäterveet toimintamallisi, käsittelemään elämäsi kulun näiden valossa ja löytämään työkaluja, kuinka voit toimia tulevaisuudessa tavalla, joka on hyödyllinen sinulle sekä ympäristöllesi. Jo sadat läheiset ovat saaneet apua ja löytäneet vapauden elää ilman riippuvuutta.

Fria-klinikan päihdehoito

Jos olet huolissasi sinulle rakkaan ihmisen päihteiden käytöstä, tutustu päihdehoidon palveluihimme.

Avohoito

Avomallinen päihdehoito mahdollistaa hoidon käymisen arjesta käsin. 

Lue lisää

Päihdehoitoa Minnesota-mallilla

Hoitokeskuksessamme toteutettava päihdehoito on menestyksekkäin tapa toipua päihderiippuvuudesta.

Lue lisää

Asiakkaidemme kokemuksia

Katso mitä asiakkaamme sanovat palveluistamme.

Läheiseni kävi hoidon. Oli käänteentekevä raitistumista edesauttava käännekohta hänen elämässään. Suosittelen lämpimästi, jos läheiselläsi on alkoholiongelma - kärräät hänet Fria-klinikalle. Perhe ja läheisetkin saavat avun.

Tuula R

Osaamista ja kovaa ammattitaitoa - iso suositus!

Tiina R

Täällä on ihmisen hyvä olla, ja terapeutit alansa parhaat! Hoidon saa sekä päihderiippuvainen että hänen läheisensä. Jos oma tai läheisen päihteiden käyttö mietityttää, niin täältä löytyy neuvot ja apu.

Reetta K

Turvallinen ja lämminhenkinen hoitoyhteisö, jota ohjataan vuosikymmenien hoitokokemuksella. Helppo suositella!

Kristian J