Usein kysyttyä:

Miten Fria-klinikka eroaa muista Minnesota-mallisista hoidoista?

Minnesota-mallinen hoito on yleisnimi 12-askeleen toipumisohjelmalle perustuvalle hoitofilosofialle, jota toteutetaan eri tavoilla. Monet Minnesota-malliset paikat nojaavat työotteessaan strukturoituun malliin. Fria-klinikalla käytetään myös näitä elementtejä. Tarkastelemme esimerkiksi hoidossa olevan henkilön lähiverkostoa sukupuun avulla, hoidossa käydään läpi elämäntarina ja päihteiden merkitys siinä sekä lisäksi otamme läheiset mukaan hoitoon läheisviikonlopuissa. Olemme tehneet myös merkittävää kehitystyötä hoitotyössämme. Siksi Fria-klinikan erot useimpiin Minnesota-mallisiin paikkoihin ovat:

 1. Työntekijämme ovat Minnesota-mallisen hoidon kokeneimpia ammattilaisia Suomessa.
 2. Työotteemme perustuu terapiaosaamiseen ja tutkittuun näyttöön eikä työntekijän kokemusasiantuntijuuteen tai ideologisuuteen. Tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että käytämme myös elämänkokemustamme hyödyksi silloin kun se palvelee hoidossa olevan henkilön toipumista ja päihdehoitomme tavoitteena on kokonaisvaltainen toipuminen riippuvuudesta raitistumisen avulla.
 3. Hoitoyksikkömme on pieni, kodikas ja majoitus tapahtuu omassa huoneessa.
 4. Otamme huomioon yksilön tarpeet ja tavan omaksua asioita. Tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että hoidon tavoitteena on toipuminen päihderiippuvuudesta.
 5. Työotteemme ei perustu vallankäyttöön vaan dialogisuuteen - toimimme yhdessä hoidossa olevan henkilön kanssa toipumisen eteen. Kunnioitamme hoidossa olevan henkilön yksilöllisyyttä ja ihmisarvoa.
 6. Läheisviikonloppumme toteutetaan rakentavasti ja turvallisesti eikä rikkovasti.
 7. Olemme yrittäjien omistama yksityinen toimija. Uskomme, että kun teemme työmme laadukkaasti, pystymme elättämään itsemme ja toimimaan taloudellisesti kestävästi. Onnistumisemme mitataan ensisijaisesti hoidossa olevien toipumisella eikä sijoitetun pääoman tuotto-odotuksilla.

Kuinka paljon hoitopalvelut maksavat?

Fria-klinikan Minnesota-malliseen päihdehoitoon kuuluu 28-35 vuorokauden mittainen hoitojakso hoitokeskuksella täysylläpidolla, läheisviikonloppu, viikottainen jatkohoito 11 kuukauden ajan ja intervallimahdollisuus raittiin elämän tukemiseen. Tämän hoitokokonaisuuden hinta on 6700 euroa.

Avomallisessa päihdehoidossa on ensin n. 5-6 viikkoa kestävä intensiivijakso, jonka aikana tavataan 2-3 kertaa viikossa. Tämän jälkeen on jatkohoito kerran viikossa 11 kuukauden ajan. Palvelun hinta on 3400 euroa.

Läheishoito on viikon mittainen intensiivinen hoitojakso hoitokeskuksessa ja se on tarkoitettu päihderiippuvaisen läheisten toipumisen tueksi. Läheishoidon hinta on 1500 euroa.

Laskutus tapahtuu intensiivijakson jälkeen. Hoitoa aloittaessa tulee olla tiedossa, kuka on hoidon maksaja ja itse maksavilla on myös mahdollisuus osamaksuun. Yhteistyökumppaninamme on Resurs Bank. Mahdollinen maksusitoumus tulee olla selvitettynä etukäteen. Käytännöt vaihtelevat hyvinvointialueittain.

Tarjoamme yksityistä ja laadukasta päihdehoitoa, minkä vuoksi useimmat asiakkaamme hakeutuvat hoitoon itsemaksavina tai lähipiirin tuella. Olemme yrittäjien 100% omistama yksityinen palveluntuottaja ja tavoitteemme on tehdä laadukasta työtä taloudellisesti kannattavasti. Taustallamme ei ole pääomasijoittajia, minkä vuoksi toimintaamme ei ohjaa ensisijaisesti sijoitetun pääoman tuoton tavoittelu. Mielestämme tämä on sopiva arvomaailma toimintamme luonne huomioiden. Jos sinulla on hoidon hintaan tai maksamiseen liittyviä kysymyksiä, palvelemme sinua mielellämme numerossa 010 319 0470. Voit myös laittaa aiheesta viestin yhteydenottolomakkeen kautta.

Miten hoidon voi aloittaa?

Fria-klinikan päihdehoitoon tulo on tehty mahdollisimman helpoksi. Useimmiten hoidon aloittaminen onnistuu nopealla aikataululla. Voit varmistaa hoitopaikan soittamalla numeroomme 010 319 0470. Puheluusi vastaa kokenut asiantuntijamme. Kartoitamme samalla tilanteen ja mahdollisen vieroitushoidon tarpeen ennen Fria-klinikan terapiapainotteisen hoidon aloittamista. Useimmissa tilanteissa päihdehoitomme voi aloittaa suoraan ja nopeallakin aikataululla. Toivomme, että läheiset tuovat hoitoon tulevan henkilön hoitokeskuksellemme ja samalla voimme käydä läpi käytännön asioita hoitoon liittyen. Tarvittaessa noudamme hoitoon tulevan henkilön esim. pääkaupunkiseudun rautatieasemalta. Mukaan kannattaa pakata henkilökohtaiset tavarat ja lääkkeet. Hoidon maksaja tulee olla tiedossa ennen hoitoon tuloa. Useimmat tulevat itse maksavana tai lähipiirin tuella. Laskutus tapahtuu intensiivisen hoitojakson jälkeen ja itsemaksaville on myös osamaksuvaihtoehto. Avohoidon aloittamiseksi pidetään aina kartoituspalaveri. Voit varata ajan siihen soittamalla 010 319 0470.

Miten saada päihderiippuvainen hoitoon?

Johtuen päihderiippuvuuden kieltomekanismista, alkoholisti on usein viimeinen henkilö, joka myöntää ongelman. Siksi läheisillä on usein merkittävä rooli päihderiippuvaisen saamisessa hoitoon. Tämä tapahtuu puheeksioton eli intervention avulla. Intervention tavoite on saada alkoholisti suostumaan hoitoon lähtöön. Motivoituminen toipumiseen puolestaan tapahtuu hoidossa käytävän terapian myötä. Tässä sinulle muutama vinkki:

 1. Intervention tavoite on saada päihderiippuvainen hoitoon, ei puhua yleisesti tämän päihteiden käytöstä.
 2. Hanki tietoa päihderiippuvuussairauden mekanismeista. Autamme mielellämme tässä.
 3. Ole määrätietoinen.
 4. Ole lämmin tärkeälle ihmiselle, mutta luja sairauden edessä.
 5. Jos mahdollista, ottakaa hoitoonlähtö puheeksi yhteisenä rintamana usean läheisen kanssa.
 6. Ajoita puheeksiotto oikein. Krapulan hetki on yleensä paras. Fria-klinikan henkilökunnalla on kokemusta sadoista onnistuneista interventioista, joissa läheiset ovat saaneet päihderiippuvaisen onnistuneesti hoitoon. Keskustelemme mielellämme teidän yksilöllisestä tilanteestanne ja annamme vinkkejä, jotka soveltuvat teille. Puhelinnumeromme on 010 319 0470.

Hoidetaanko Minnesota-hoidossa kaksoisdiagnoosipotilaita?

Minnesotahoidoissa on eroja, mutta tyypillisesti hoidossa keskitytään päihde- ja läheisriippuvuuden hoitoon. Päihderiippuvuus aiheuttaa usein oireita, joiden diagnostiikka sopii myös moneen psyykkiseen sairauteen tai mielialahäiriöön. Kun henkilö toipuu päihderiippuvuudesta, usein nämä oireet helpottuvat tai jopa katoavat kokonaan. Fria-klinikalla hoitoon tulevalle tehdään kartoitus, jossa huomioidaan myös mahdolliset muut diagnoosit. Mukana kartoituksessa on sairaanhoitaja ja psykiatrian erikoislääkäri. Vaikka itse päihdehoidossa keskitytään päihderiippuvuuteen, otetaan mahdolliset muut diagnoosit huomioon.

Miten Minnesota-mallinen hoito eroaa muista päihdehoidoista Suomessa?

Minnesotahoidossa keskitytään alkoholismin tai laajemmin päihderiippuvuuden hoitoon ja kokonaisvaltaiseen toipumiseen. Pohjalla on alkoholismin sairauskäsitys, josta voit lukea lisää täältä. Tämän vuoksi hoitotavoitteena on pysyvä raittius, ei esimerkiksi juomisen vähentäminen tai väliaikainen tauko päihteiden käytössä. Katkaisuhoidossa keskitytään sen kertaisen juomaputken katkaisemiseen keskittymällä vieroitusoireiden hoitoon. Korvaushoidossa päihteiden käytön haittoja pyritään vähentämään vaihtamalla laiton huume korvaushoitolääkitykseen. Minnesotahoidossa on tyypillistä, että työtä tekevällä henkilökunnalla on omakohtainen toipumiskokemus joko päihderiippuvaisena tai läheisenä. Fria-klinikalla työskentevillä henkilöillä on ammatillisen koulutuksen ja työotteen lisäksi myös omakohtainen toipumiskokemus. Joissakin Minnesotahoitoa tarjoavissa paikoissa työote on pelkästään vertaistuellinen. Minnesotahoidossa läheiset otetaan tavallisesti mukaan hoitoprosessiin. Fria-klinikalla järjestetään päihdehoidon aikana joko läheisviikonloppu tai avohoidon puolella läheispäivä. Fria-klinikalla tarjolla läheisille myös oma läheishoito. Suomessa Minnesotahoidossa on tyypillistä, että hoitoon tulevat henkilöt ovat työelämässä mukana olevia. Osaltaan tämän vuoksi hoitoon hakeutuu henkilöitä paljon yksityisesti ja itsemaksavina tai työnantajan hoitoonohjaamana. Minnesotamalliset hoitopaikat ovat yksityisiä palveluntuottajia, joilta jotkin kunnat myös ostavat päihdehoidon palveluita. Jos henkilö haluaa selvittää maksusitoumuksen mahdollisuutta oman kotikunnan päihdepalveluista, se tulee tehdä ennen hoitoon tuloa.

Ovatko Minnesota-hoito ja AA sama asia?

Minnesotahoito ja AA eivät ole sama asia, joskin niillä on yhteistä historiaa. Minnesotahoidon hoitoideologisena viitekehyksenä toimii 12-askeleen toipumisohjelma, jonka AA on alun perin kehittänyt. Minnesotahoito tunnetaan monissa osissa maailmaa 12-askeleen päihdehoitona. AA on oman määritelmänsä mukaan “miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen.” AA on puhtaasti vertaistuellinen yhteisö. Siinä missä AA on puhtaasti vertaistuellinen yhteisö, Fria-klinikalla hoidosta vastaa koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta, jotka toimivat myös ryhmäterapian ohjaajina. Hoidon aluksi laaditaan myös yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa hoitoon tulevan henkilön erityiset tarpeet otetaan huomioon. Koska Minnesotahoidossa käytetään paljon ryhmäterapiaa, myös vertaistuella on iso merkitys toipumisessa. Minnesotahoidossa yhdistyvät toimivaksi todetun 12-askeleen toipumisohjelman ja ammatillisen kuntoutuksen parhaat puolet: vertaistuki ja ammatillisuus.

Ovatko kaikki Minnesota-hoitoa tarjoavat hoidot samanlaisia?

Kaikilla Minnesotahoitoa tarjoavilla hoitopaikoilla on tiettyjä samoja toiminta-arvoja. Näitä Minnesotahoidon tunnuspiirteitä on kuvattu aiemmin tällä sivulla. Minnesotamalliset hoitopaikat ovat kuitenkin erilaisia kooltaan, henkilökunnan kokemukseltaan ja osaamiseltaan sekä hoitosisällöiltään. Koska kyseessä on ihmisten tekemää työtä on työotteessa vaihtelua. Tämän vuoksi minnesotamallisten hoitopaikkojen välillä voidaan luonnollisesti olettaa olevan laatueroja, joita ei ole kuitenkaan toistaiseksi tutkittu. Osa Minnesotahoitoa tarjoavista paikoista toimii sosiaali- ja terveydenviranomaisten valvonnan alla ja osa puolestaan ei. Fria-klinikka on Valviran ja Aluehallintoviraston hyväksymä ja valvoma virallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja. Ympärivuorokautisen päihdehoidon yksikkömme on lisäksi Kelan hyväksymä päihdekuntotuslaitos, mikä on edellytyksenä kuntoutusrahan saamiselle hoitojakson ajalta niille kuntoutujille, joita asia koskee. Pidämme omina vahvuuksinamme henkilökunnan pitkää kokemusta alalta, ammattitaitoa sekä kykyä kehittää työotettamme entistä paremmaksi. Lisäksi olemme valinneet pitää hoidossa olevien henkilöiden määrän pienenä, mikä mahdollistaa isompia yksikköjä paremmin yksilöllisten tarpeiden huomioimisen. Pienessä ryhmässä toimiminen on myös mielekkäämpää useimmille hoitoon tuleville henkilöille. Uskomme näiden asioiden tekevän Fria-klinikan päihdehoidosta erityisen laadukasta kokonaisuudessaan hyviä tuloksia tuottavan Minnesota-mallisen hoitokentän sisällä.

Onko Minnesota-hoito uskonnollista?

Minnesotahoito ei ole sidottu mihinkään uskonnolliseen tai aatteelliseen arvomaailmaan. Päihderiippuvuuteen voi sairastua kuka tahansa ja siitä voi toipua kuka tahansa. Joillakin ihmisillä oleva käsitys Minnesotahoidon uskonnollisuudesta voi johtua siitä, että osassa 12-askeleen toipumisohjelmaa käsittelevissä alkuperäisteksteissä esiintyy termejä ”Korkeampi Voima” tai ”hengellisyys”. Osaltaan nämä johtuvat siitä, että 12-askeleen toipumisohjelman alkuperä on 1930-luvun Yhdysvalloissa, jossa kyseisiä sanoja käytetään arkipäiväisemmin kuin suomalaisessa kulttuurissa. Käytännössä jokainen voi käsittää nämä termit kuten itse haluaa. Fria-klinikalla henkilökuntamme koostuu eri tavoin näistä asioista ajattelevista ihmisistä. Kunnioitamme jokaisen henkilökohtaista maailmankuvaa, minkä vuoksi hoidossa ei puhuta uskonnollisista tai poliittisista aiheista. Hoidossa olevien ihmisten henkilökohtaiset vakaumukset ja maailmankuvat edustavat läpileikkausta suomalaisesta yhteiskunnasta.