Onko alkoholisti aina myös läheisriippuvainen?

Päihderiippuvuus on sairaus, joka muuttaa ihmistä. Siksi myös päihteestä eroon pääseminen ja riippuvuudesta toipuminen tuo mukanaan suuria muutoksia. Aika ajoin toipumisen polulla oleva päihderiippuvainen saattaa pohtia ja löytää itsessään piirteitä, joita yhdistetään läheisriippuvuuteen. Onko alkoholisti aina myös läheisriippuvainen?

Vastauksen antaminen kysymykseen vaatii ensin määrittelemään seuraavia asioita: Mitä tarkoittaa alkoholismista toipuminen? Mitä on läheisriippuvuus? Voiko toipuneella päihderiippuvaisella ilmetä läheisriippuvuuden piirteitä?

Alkoholismista toipuminen

Alkoholismista toipuminen on prosessi, jonka ensimmäisenä tasona on tekninen päihteettömyys eli abstinenssi. Hyvin merkittävä osa toipumista on kuitenkin ajatus- ja kokemusmaailman muuttuminen sellaiseksi, että päihteettömyys tuntuu mielekkäältä vapaaehtoiselta valinnalta. Tämän eteen tehdään töitä Fria-klinikan päihdehoidossa. Usein lopputulemana alkoholisti kokee, että kyse ei ole siitä, ettei hän saa juoda vaan siitä, ettei hän koe siihen enää tarvetta. Tämän muutoksen myötä lähtee käyntiin myös toipumisen muut tasot, jotka liittyvät yleensä siihen, että elämä muuttuu verrattuna päihteitä käyttävään aikaan eri elämän osa-alueiden kohdalla. Luottamus ihmissuhteissa paranee, syyllisyys ja häpeä liittyen juomisen seurauksiin helpottaa ja raittiina opetellaan uusia terveitä toimintamalleja. Toisin sanoen löytää vastauksia kysymykseen: Miten ajattelen ja toimin, kun päihde ei enää ohjaa toimintaani ja mieltäni?

Alkoholismista toipuminen on kokonaisvaltainen prosessi, johon liittyy muutakin kuin pelkkä tekninen päihteestä irrottautuminen. Monilla päihderiippuvaisilla mahdollinen päihdehoito sekä muu apu kuten vertaistuki riittävät siihen, että saavuttavat toipumisen kokemuksen ja saavat elää tasapainoista elämää. Käsitys itsestä muodostuu eheäksi eikä läheisriippuvuuteen liittyvä oireilu kuormita elämää. Toisaalta joillakin toipuvilla päihderiippuvaisilla nämä kysymykset ovat kovastikin pinnalla.

Läheisriippuvuus

Läheisriippuvuus terminä saattaa olla harhaanjohtava. Se on usein väärinymmärretty tai sen merkitys voi olla hämärän peitossa. Voit tutustua tarkemmin läheisriippuvuuteen Fria-klinikan asiantuntijan Laura Eklundin artikkelista täältä.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan kyse on kestotilaukseksi muodostuneista toimintamalleista, joita henkilö toteuttaa ulkoa ohjautuvasti ja jotka aiheuttavat haittaa henkilölle itselleen tai hänen ympäristölleen. Lähtökohtaisesti nämä toimintamallit ovat selviytymiskeinoja epänormaaleissa ja ahdistavissa olosuhteissa, mutta ajan oloon niistä on tullut automaatioita ja osa ihmistä itseään.

Jos termiä soveltaa kokemuksiin alkoholistin läheisenä, asiaa voi valaista yksinkertaistetun esimerkin kautta: Alkoholismi aiheuttaa turvattomuutta, jota henkilö saattaa kompensoida kontrolloimalla saadakseen ennustettavuutta elämään. Toimintamalli antaa turvaa, mutta kun kaavaa on toistanut ajan oloon, henkilöstä on tullut kontrolloiva ihminen, mikä saattaa aiheuttaa monia haasteita elämässä. Näissä toimintamalleissa on yksilöllisiä eroja ja niiden muodostumiseen voi vaikuttaa myös henkilön oma persoona.

Miten läheisriippuvuus voi näkyä toipuvalla alkoholistilla?

Joillakin toipuvilla alkoholisteilla saattaa olla kokemusta esim. alkoholistiperheen lapsuudesta tai parisuhteesta päihderiippuvaisen kanssa oman päihderiippuvuutensa lisäksi. Nämä kokemukset saattavat ohjata henkilön ajattelua, toimintaa ja minäkuvaa raittiinakin. Pelkkä päihteestä eroon pääseminen ei välttämättä niitä ratkaise. Esimerkiksi lapsuus alkoholistiperheessä on saattanut vaikuttaa minäkuvan muodostumiseen ja päihderiippuvainen saattaa olla taipuvainen ylikorostuneeseen hyväksynnän hakemiseen, vaikka raitis elämä jo kantaakin. Rooli päihderiippuvaisen puolisona on saattanut aiheuttaa arvottomuutta, kulissien ylläpitoa ja minäkuvan rikkoutumista, vaikka samaan aikaan omakin päihderiippuvuus on kulkenut rinnalla. Näissä tilanteissa voi olla, että toipuvan päihderiippuvaisen on tarpeellista käsitellä myös läheisriippuvuutta osana kokonaisvaltaista toipumista.

Kaikilla raitistuneilla päihderiippuvaisilla ei tietenkään ole ollut suoraa alkoholistin läheisen kokemusmaailmaa elämässään, mutta he silti tunnistavat läheisriippuvaisia piirteitä itsessään. Olemme varsin usein vuosien varrella tavanneet raitistuneita alkoholisteja, jotka kertovat havainneensa itsessään läheisriippuvuuden ilmiöitä, mutta termi ”läheisriippuvuus” tuntuu vieraalta, koska heiltä puuttuu suora kosketuspinta alkoholismiin läheisen roolista.

Tämä johtuu siitä, että päihderiippuvuus itsessään on ilmiö, joka on aiheuttaa ulkoa ohjautuvia toimintamalleja. Päihderiippuvuus aiheuttaa minäkuvan hajoamista tai saa aikaan läheisriippuvuudelle tyypillisiä toimintamalleja. Esimerkiksi päihderiippuvaiselle on voinut olla tyypillistä toimintamalli, jossa juomisen jälkeen ollaan oltu tuntosarvet pystyssä läheisten tunnetilojen suhteen ja pyritty hyvittelemään edellisen ryyppyreissun katastrofeja. Tästä on saattanut muotoutua rooli, jossa henkilö ei osaa vetää rajojaan ja on yliherkkä tulkitsemaan läheisten tunnetilojen johtuvan jollain tapaa hänestä itsestään. Tämänkaltainen ”aivoluteilu” on hyvin tyypillinen läheisriippuvuuden ilmiö.

Olipa raitistuneen alkoholistin läheisriippuvainen käytös seurausta tuplaroolista läheisenä, jostain muusta elämän varrella kohdatusta epänormaalista ilmiöstä tai päihderiippuvuudesta itsestään, oleellista kuitenkin on, että toipuminen on mahdollista. Toipumiseen liittyy näiden epäterveiden ajattelu- ja toimintamallien tunnistaminen, niistä eroon pääseminen ja terveempien toimintatapojen opettelu. On makuasia, onko näiden kohtaaminen alkoholismista, läheisriippuvuudesta tai molemmista toipumista. Oleellista ei ole termit, joita ilmiöistä käytetään vaan se, että toipumisen avuksi löytyy työkaluja.

Läheishoito toipuville päihderiippuvaisille

Vuosien varrella olemme tehneet töitä lukuisten raitistuneiden päihderiippuvaisten kanssa läheishoidossa ja se on ollut monelle ratkaiseva askel eteenpäin toipumisessa.

Riippumatta ilmiöiden juurisyistä, tämä vaihe on monella työn alla ensimmäisten raittiiden vuosien aikana. Joskus nämä kysymykset nousevat pintaan pienellä viiveellä. Joillakin toipuvilla alkoholisteilla ensimmäiset raittiit vuodet saattavat mennä kokemuksella, jossa raittius määrittelee korostuneen paljon henkilön minäkuvaa. Tämä on voinut olla hyvin tärkeää päihderiippuvuudesta toipumisen suhteen, mutta eteen voi tulla aika, jossa henkilö alkaa kohtaamaan, millainen olen ihmisenä sen lisäksi, että olen raitis.

Näihinkin kysymyksiin on saatavilla apua ja työkaluja. Vuosien varrella olemme nähneet monien raitistuneiden alkoholistien hyötyneen läheishoidosta. Vielä useamman olemme kuulleet pohtivan läheishoitoa, mutta jättäneen asian sikseen, koska ovat kokeneet läheisriippuvuuden termin vieraaksi itselleen.

Näistä syistä tarjoamme uutta palvelua: Läheishoitoa toipuville päihderiippuvaisille. Hoitojaksolla käytetään monia työkaluja, jotka ovat tuttuja läheishoidossa, mutta hoidon sisältö on suunniteltu henkilöille, joilla on pohjalla päihderiippuvuudesta toipumisen kokemus. Ensimmäinen jakso pidetään 20-27.8.2023.

Läheishoito toipuville päihderiippuvaisille

Ajankohta

20-27.8.2023

Palvelu

8 vrk mittainen intensiivinen hoitojakso.
Mahdollisuus jatkohoitoon

Hinta

1500 euroa

Kenelle?

Päihderiippuvaisille, joilla on kokemus raitistumisesta ja jotka ovat havainneet läheisriippuvuudelle tyypillisiä piirteitä toiminnassaan. Taustalla voi olla kokemus läheisen roolista esim. alkoholistiperheen lapsena tai puolisona. Joillakin päihderiippuvuus on aiheuttanut näitä toimintamalleja, vaikka läheisen kokemusta ei olisikaan. Jos päihteiden käyttö on toistuvaa ja et ole saanut kiinni raittiista elämästä, suosittelemme ennemmin päihdehoidon palveluitamme.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Varmista paikkasi ilmoittautumalla 010 319 0470 tai sähköpostitse yhteydenotot@friaklinikka.fi. Voit jättää myös yhteydenottopyynnön täältä.

Voit olla myös yhteydessä, jos pohdit, sopiiko palvelu tarpeisiisi.