Etsitkö Minnesota-hoitoa? Miksi valita Fria-klinikka?

Minnesotahoito tai minnesotamallinen hoito termiä käytetään, kun puhutaan päihdehoidosta, jonka tavoitteena on raitistuminen. Siksi he, jotka haluavat todellisen ratkaisun omaan tai läheisensä päihdeongelmaan, usein etsivät nimenomaan minnesotahoitoa.

Minnesotahoitopaikkoja on useita ja ne kaikki ovat omia itsenäisiä toimijoitaan. Hoidon sisältö saattaa näyttää samankaltaiselta; kuukauden mittainen hoitojakso, läheisviikonloppu ja jatkohoito. Todellisuudessa tavoissa toteuttaa hoitoa on eri paikkojen välillä kuitenkin merkittäviä eroja.

Jos etsit itsellesi tai läheisellesi Minnesotahoitoa, miksi valita Fria-klinikka?

Lyhyesti sanottuna syitä ovat:

 • Hoito tapahtuu pienessä ryhmässä ja pääset hoitoon heti.
 • Fria-klinikan työntekijät ovat terapiatyöhön koulutettuja alan huippuosaajia, joilla on Suomen pitkäaikaisin työkokemus Minnesota-mallisessa päihde- ja läheishoidossa sekä alan henkilöstön kouluttamisesta.
 • Majoitut omassa viihtyisässä ja persoonallisesti sisustetussa huoneessa.
 • Ainoa pääkaupunkiseudulla sijaitseva Minnesotahoito.
 • Yksilölliset tarpeesi huomioidaan henkilökohtaisessa hoitosuunnitelmassa.
 • Fria-klinikka on yksityinen terapeuttien omistama yritys. Tämä näkyy huippulaatuna kohtuullisella hinnalla.
 • Fria-klinikan päihdehoito on sosiaali- ja terveysalan viranomaisen sekä Kelan hyväksymä
 • Kunnioitamme hoidossa olevien henkilöidemme itsemääräämisoikeutta. Esim. puhelimia ei kerätä pois.

Fria-klinikan Minnesotahoito

Ympärivuorokautinen päihdehoito on luonteeltaan intensiivisempi ja siinä ongelman ratkaisun äärellä päästään työskentelemään ilman arkielämän häiriötekijöitä. Avomallisen päihdehoidon edellytyksenä on kyky pysyä päihteettömänä ilman ympärivuorokautisen päihdehoidon antamaa tukea.

Ympärivuorokautinen päihdehoito

 • Intensiivijakso 28–35 vuorokautta kodikkaassa hoitokeskuksessa Kirkkonummen Veikkolassa. Jaksoon kuuluu tiiviin terapian lisäksi lääkärin tarkastus, sairaanhoitajan palvelut ja täysylläpito.
 • Läheisviikonloppu paikan päällä toteutettuna laadun takaamiseksi
 • Jatkohoito viikottain 11 kuukautta kotipaikkakunnalta käsin
 • Intervallijaksot sovitusti
 • Hinta 6500 euroa

Avomallinen päihdehoito

 • Intensiivijakso kolme kertaa viikossa 5–6 viikon ajan (Turku ja pääkaupunkiseutu)
 • Läheispäivä intensiivijakson aikana
 • Jatkohoito viikottain 11 kuukautta
 • Hinta 3200 euroa

Pääset hoitoon heti

Kokemuksesta tiedämme, että kun päihderiippuvaisella on tarve tai suostumus saada apua, on tärkeä päästä heti hoitoon. Meillä hoidon aloittaminen käy tarvittaessa nopeasti, useimmiten saman päivän aikana. Voit varmistaa hoitopaikan soittamalla numeroomme 010 319 0470.

Muistilista hoitoon saapumiselle on:

 • Kerro tilanteesi ja varaa paikkasi soittamalla 010 319 0470
 • Ota mukaan henkilökohtaiset vaatteet, hygieniatarvikkeet ja lääkkeet
 • Hoidon alussa on lääkärin tarkastus
 • Järjestä kyyti Veikkolan hoitokeskuksellemme. Tarvittaessa järjestämme noudon sovitusta paikasta (esim. Leppävaaran rautatieasema)
 • Hoidon maksaja tulee olla tiedossa

Olemme yksityinen päihdehoito ja useimmiten hoidon maksaja on henkilö itse tai hänen lähipiirinsä. Päihdehoidon (4 viikon intensiivijakso hoitokeskuksella, läheisviikonloppu, jatkohoito 11 kk, intervalli) hinta on 6500 euroa ja laskutus tapahtuu 4 viikon intensiivijakson jälkeen. Itse maksaville on myös osamaksuvaihtoehto. Jos haluat selvittää maksusitoumuksen mahdollisuutta omalta kotikunnaltasi, se tulee tehdä ennen hoidon aloittamista. Käytännöt ovat kaupunki- ja kuntakohtaisia. Annamme asiasta mielellämme lisätietoa numerosta 010 319 0470.

Voit varmistaa hoitopaikan soittamalla numeroomme 010 319 0470.

Hoito tapahtuu pienessä ryhmässä

Useissa Minnesota-mallisissa hoitopaikoissa ryhmäkoot ovat isoja ja hoidossa saattaa olla samanaikaisesti parikymmentä henkilöä. Kun aloitimme Fria-klinikan hoitokeskuksen toiminnan Kirkkonummen Veikkolassa, halusimme olla ylpeänä pieni ja kodikas.

Useimmat hoitoon tulevat henkilöt kokevat pienemmän hoitopaikan turvallisemmaksi ja kodikkaammaksi. Pieneen hoitoyhteisöön on helpompi sopeutua.

Vaikka alkoholismi aiheuttaa samankaltaisia ilmöitä, jokainen päihdehoidossa oleva on oma yksilönsä, jolla on omat kokemukset, arvot ja yksilölliset tapansa jäsentää asioita. Pienessä ryhmässä meillä tekijöillä on enemmän mahdollisuuksia ottaa huomioon jokaisen hoidossa olevan henkilökohtaiset tarpeet. Tämän vuoksi hoito on laadukkaampaa. Osaamme sanoa tämän kokemuksesta, sillä olemme työskennelleet myös isommissa paikoissa.

Yksilön tarpeiden huomioiminen pienemmässä paikassa on helppo havainnollistaa. Jos Minnesota-mallisessa hoidossa tyypillisen neljän viikon mittaisen hoitojakson kuluessa terapiaan käytetyn ajan jakaa joko kahdellakymmenellä tai vaikkapa kuudella, voi laskea, kuinka käytettävissä oleva aika jakaantuu per hoidossa oleva henkilö.

Ainoa pääkaupunkiseudulla sijaitseva Minnesotahoito

Olemme ainoa Minnesota-mallinen hoitokeskus pääkaupunkiseudulla. Siitä huolimatta puitteet ovat rauhalliset ja luonnonläheiset, koska hoitokeskuksemme sijaitsee Veikkolassa Nuuksion kansallispuiston kupeessa. Hoito ei tapahdu laitoksessa vaan kodikkaissa olosuhteissa.

Hoitoon pääsee vaivattomasti ja rauhalliset olosuhteet mahdollistavat keskittymisen omaan toipumiseen.

Hoitoomme tulee henkilöitä ympäri Suomen ja hoidossamme on ollut myös lukuisia ulkomailla asuvia suomalaisia. Jatkohoito on mahdollista, tuletpa hoitoon mistä päin tahansa.

Minnesota-mallisen hoidon huippuosaajat

Fria-klinikan työntekijät ovat terapiatyöhön koulutettuja alan huippuosaajia, joilla on Suomen pitkäaikaisin työkokemus Minnesota-mallisessa päihde- ja läheishoidossa sekä alan henkilöstön kouluttamisesta. Pienessä tiimissämme on yhteensä yli 50 vuoden kokemus Minnesota-mallisesta päihdehoidosta ja olemme vuosien varrella saaneet työskennellä yli 2000 päihderiippuvaisen ja heidän läheistensä kanssa. Vuosikymmenien kokemus alalla tuo vääjäämättä näkökulmia ja taitoa käsitellä erilaisia tilanteita. Käänteisesti kokemuksen ja osaamisen puute tekijöillä ohjaisi helposti hoidon sisällön yksipuolistumiseen, ideologisoitumiseen sekä vallankäytölliseen työotteeseen.

Henkilökunnallamme on vankan ammattitaidon lisäksi myös omakohtainen toipumiskokemus päihderiippuvuudesta, joka on tyypillistä Minnesota-mallisessa hoidossa. Oma toipumiskokemus antaa näkökulmia tekemiseen ja se on myös hoidossa olevien henkilöiden palautteen mukaan tärkeä tekijä. Yhtä aikaa tiedämme, että oma toipumiskokemus asettaa tekijöille haasteita. Olemme tehneet työyhteisömme sisällä perusteellista kouluttautumista ja työnohjausta, jotta voimme hyödyntää omaa toipumiskokemustamme karsien pois siitä aiheutuvat työotteeseen liittyvät riskit.

Jotkin Minnesota-mallista hoitoa toteuttavat paikat korostavat hoitoideologian merkitystä. Asia saatetaan sanoittaa, että hoito tai hoitotulokset ovat samoja riippumatta siitä, ketkä ovat tekijöitä. Me Fria-klinikalla puolestaan ajattelemme, että alamme ei ole siinä mielessä poikkeuksellinen, etteikö tekijöiden ammattitaidolla ja kokemuksella olisi merkittävää roolia palvelun laadussa.

Mielipiteemme tueksi löytyy myös tutkimusnäyttöä. Yhdysvalloissa arvostettu päihdealan vaikuttaja William White viittaa artikkelissaan tutkimuksiin, joiden mukaan käytettäessä samaa hoitomenetelmää, merkittävin yksittäinen henkilön toipumiseen vaikuttava muuttuja on työntekijän terapiataitoihin liittyvä osaaminen.(The Use of Confrontation in Addiction Treatment – History, Science and Time for Change; W.White, 2007)

Pienessä tiimissämme on toipumiskeskeisen Minnesota-mallisen päihdehoidon kärkiosaamista.  Olemme vuosien varrella  panostaneet terapiataitoihin liittyvään koulutukseen. Olemme tehneet myös Minnesotamallisen hoidon sisällä kehitystyötä, jolla olemme voineet poissulkea epäterveitä piirteitä, joita alalle on vuosikymmenien aikana tullut. Monet näistä liittyvät vallankäytölliseen työotteeseen tai tekijöiden ammattitaidon puutteisiin.

Yksityisyyden ja yksilöllisyyden huomioiminen

Hoidon aikana majoitut omassa viihtyisässä ja persoonallisesti sisustetussa huoneessa. Monissa Minnesota-mallisissa hoitopaikoissa majoittuminen tapahtuu kahden hengen huoneissa. Hoitokeskuksemme pieni koko ja kodikkuus mahdollistaa, että majoitus omassa huoneessa ei tarkoita sitä, että joutuisit eristäytymään tai kokemaan oloasi yksinäiseksi. Samalla se mahdollistaa yksityisyyden ja mahdollisuuden myös omaan rauhaan.

Kunnioitamme työotteessamme myös itsemääräämisoikeuttasi. Tämä näkyy siinä, että emme kerää puhelimia pois hoitojakson ajaksi kuten useimmissa Minnesota-mallisissa hoitopaikoissa on tapana. Tiedämme, että keskittyminen hoitoon ja omaan toipumiseesi on erittäin tärkeää ja on syytäkin sulkea arjen murheita ja jännitteitä pois hoidon ajaksi. Kokemuksemme on kuitenkin osoittanut, että parhaiten se tapahtuu yhteistyössä eikä rajoittamisen kautta.

Yksilölliset tarpeesi huomioidaan henkilökohtaisessa hoitosuunnitelmassa. Moniammatillinen tiimimme ottaa huomioon tarpeesi. Myös työntekijöidemme kokemus on hyödyksi siinä, että pystymme toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ilman tasapäistämistä. Tule sellaisena kuin olet, tule sellaiseksi kuin olet.

Tekijöiden omistama yritys

Fria-klinikka on yksityinen terapeuttien omistama yritys, jonka taustalla ei ole pääomasijoittajia.

Onnistumisemme mitataan hoitomme käyneiden ihmisten toipumisella. Toki pyrimme tekemään taloudellisesti kannattavaa toimintaa, mutta tärkeimpänä toimintaamme ohjaavat hoidon laatuun liittyvät arvot. Suhtaudumme työhömme kutsumuksella ja uskomme, että pystymme samalla elättämään työyhteisömme ja itsemme sekä toimimaan pitkäjänteisesti taloudellisesti kannattavasti. Käytännössä tämä näkyy huippulaatuna kohtuullisella hinnalla.

Sosiaali- ja terveysalan viranomaisen sekä Kelan hyväksymä päihdehoito

Fria-klinikan päihdehoito on virallista sosiaali- ja terveysalan viranomaisen valvomaa toimintaa. Tämä tarkoittaa, että hoitomme on näyttöön perustuvaa ja noudatamme viranomaisten ohjeistuksia esimerkiksi itsemääräämisoikeuden ja hoidossa olevien henkilöiden turvallisuuden ja oikeuksien suhteen.

Jos olet huolissasi omasta tai itselle läheisen henkilön päihteiden käytöstä, ole rohkeasti meihin yhteydessä. Soita numeroon 010 319 0470. Voit myös lähettää yhteydenottopyyntösi täältä.