Fria-klinikka (Kelan hyväksymä päihdekuntoutus)

(TIEDOTE) Fria-klinikka hyväksytty kuntoutusrahaan oikeuttavaksi päihdehuollon kuntoutuslaitokseksi Kansaneläkelaitos on hyväksynyt 27.5.2021 annetulla päätöksellä Fria-klinikan kuntoutusrahaan oikeuttavaksi päihdehuollon kuntoutuslaitokseksi ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaan kuntoutusrahaa voidaan maksaa päihdehuoltolain mukaisen yksilökohtaisen laitoskuntoutuksen ajalta edellyttäen, että kuntoutus toteutetaan Kansaneläkelaitoksen hyväksymässä päihdehuollon kuntoutuslaitoksessa. Päihdehuollon kuntoutuspalveluja antavalla laitoksella tulee olla yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukainen lupa ympärivuorokautiseen sosiaalipalvelujen antamiseen. Tämä lupa Fria-klinikalla on ollut toiminnan alusta lähtien.Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun Valtioneuvoston asetuksen mukaan päihdehuollon kuntoutuspalvelun antajiksi voidaan hyväksyä kuntoutuslaitokset, jotka antavat laitosmuotoista päihdekuntoutusta,ja jolla on edellytykset antaa sellaista päihdekuntoutusta, jonka tarkoituksena on kuntoutujan työelämääntulo, työelämässä pysyminen tai sinne palaaminen. Annettavan päihdekuntoutuksen tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja perustua erityisasiantuntemukseen ja erityisosaamiseen. Lisätietoja: Miska Mikkonen p. 050 3822 699 miska.mikkonen@friaklinikka.fi Laura Eklund p. 045 110 5778 laura.eklund@friaklinikka.fi