”Onko teillä paljon porukkaa hoidossa?” Monet hoitoa suunnittelevat kysyvät tätä ja saattaapa kysymys kiinnostaa päihdehoidon aiemminkin käyneitä.

Vastauksemme on: ”Ei ole.”

Fria-Klinikan Veikkolan hoitokeskus on tarkoituksella pieni. Ympärivuorokautisessa päihdehoidossa on kerrallaan maksimissaan  8 henkilöä. Tekijöillämme on vuosien varrella kertynyttä kokemusta isommissa hoitokeskuksissa työskentelystä, joissa päihdehoidossa on saattanut samanaikaisesti olla esimerkiksi 20 henkilöä. Kerättyämme  kokemusta pienessä hoitoyksikössä toimimisesta, olemme tekijöinä ihan innoissamme. Halusimme kertoa tähän havaintojamme, mitä etuja ja hyötyjä pienessä yksikössä toimimisesta on:

  • Pieni ryhmäkoko mahdollistaa tekijöille sen, että hoidossa olevan henkilön yksilöllisiin tarpeisiin voidaan kiinnittää enemmän huomiota. Nämä yksilölliset tarpeet voivat olla päihdehoitoon liittyviä tai muita huomioon otettavia asioita.
  • Hoitokeskuksen tunnelma on kodinomainen eikä laitosmainen.
  • Pienessä ryhmässä puhuminen ja osallistuminen on helpompaa niille, jotka kokevat suuressa ryhmässä suunsa avaamisen hankalaksi.
  • Pienessä ryhmässä ja kodikkaassa tunnelmassa yleinen ryhmähenki on erityisen hyvä.
  • Ryhmäkoko on riittävä vertaistuen muodostumiseksi, mutta pienuus auttaa keskittymään omaan toipumiseen ilman häiriötekijöitä.

Isommissa paikoissa, joissa on olen työskennellyt on ollut omat hyvät puolensa, mutta vääjämättä työn suunnittelu on keskittynyt sen ympärille, että hoidossa olevien kanssa ehditään käymään läpi tietyt hoitokokonaisuuteen kuuluvat osiot. Isoa määrää ihmisiä on ikään kuin ohjattu tietynlaisen terapiaputken läpi.

Pienemmässä ryhmässä on mahdollisuus päivittäin viettää aikaa niiden asioiden äärellä, joita hoidossa olevien ihmisten mielessä sillä hetkellä liikkuu.

Toki teemme samoja asioita Fria-Klinikalla nytkin: luentoja, sukupuutyöskentelyä, elämäntarinan läpikäymistä, läheisviikonloppuja, päihderiippuvuuden seurausten läpikäymistä ja ratkaisukeskeisiä osuuksia omien voimavarojen löytymiseksi.  Pienemmässä ryhmässä on kuitenkin mahdollisuus päivittäin viettää aikaa niiden asioiden äärellä, joita hoidossa olevien ihmisten mielessä sillä hetkellä liikkuu. Nämä ovat erittäin antoisia ja mielenkiintoisia keskusteluja, joissa aukeaa arvokkaita näkökulmia siihen, missä asioissa henkilö mahdollisesti tarvitsee tukea.

Pieni ryhmä mahdollistaa paremmin myös dialogisen työotteen käyttämisen. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka alan ammattilaisina tiedämme, millaisia asioita yleensä tapahtuu raitistumisen ja toipumisen myötä, uskomme siihen, että jokainen ihminen on oman itsensä asiantuntija. Parhaaseen lopputulokseen hoidossa päästään, kun nämä voimat yhdistetään.  Asiantuntijavetoisella tai pahimmassa tapauksessa vallankäytöllisellä työotteella hoidossa olevat ihmiset saattavat puhua ”oikeita” asioita, mutta todellinen ja kestävä toipuminen saavutetaan, kun hoidossa oleva ihminen motivoituu muutokseen itsensä takia.

Kokemuksemme pienestä ja kodikkaasta päihdehoidosta ovat tähän asti olleet positiivisia myös hoidossa olevien henkilöiden puolesta. Pyrimme jatkuvasti kehittämään hoidon sisältöä myös tulevaisuudessa huomioiden myös sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten ohjeet.

Jos joko sinä tai sinulle tärkeä ihminen tarvitsee päihdehoitoa tai jos hoitoon liittyvistä yksityiskohdista herää kysymyksiä, pidä matalaa kynnystä soittaa numeroomme 010 319 0470.