Miska Mikkonen

Miska Mikkonen on Minnesota-mallisen päihdehoidon pitkäaikainen osaaja ja toinen Fria-klinikan yrittäjistä. Hänellä on myös omakohtainen toipumiskokemus päihderiippuvuudesta. Miska on työskennellyt vuosia Minnesota-mallisena päihdeterapeuttina. Lisäksi hän on ollut kouluttamassa alalle useita henkilöitä

050 3822 699
miska.mikkonen@friaklinikka.fi

Olin jo nuorena kiinnostunut ihmisten auttamisesta ja ihmisyydestä. Elämä kuitenkin johdatti markkinoinnin töihin. Oma päihderiippuvuuteni puhkesi jo nuorena aikuisena ja eteni kohdallani melko nopeasti. Raitistuin vuonna 2007 Minnesotahoidon avulla. Toipumiseni päihderiippuvuudesta oli merkittävä käänne elämässä ja mahdollisuus siirtyä päihdealan töihin avautui vuonna 2010. Vuonna 2011 olin perustamassa Rehappi-nimistä päihdehoitokeskusta ja työskentelin siellä yrittäjänä ja myöhemmin palveluesihenkilönä vuoteen 2020 asti.

Oman toiminnan terveen kriittinen tarkastelu on mielestäni tärkeää. Fria-klinikan toiminnan aloittamisen myötä koen, että olemme saaneet kehittää merkittävästi tapaa tehdä Minnesota-mallista päihdehoitoa. Päihderiippuvuus on raskas sairaus sekä henkilölle itselleen että läheisille. Itseäni kuitenkin kiehtoo eniten ihmisestä löytyvät tekijät, jotka mahdollistavat toipumisen. Toipuminen puolestaan on kaunista. Olen aina vuosien varrella pohtinut perimmäistä syytä, miksi teen töitäni. Kerta toisensa jälkeen ne liittyvät siihen, että pidän hoitoon tulevista ihmisistä. Vaikka tunnelmat ovat yleensä raskaat, siitä lähtee käyntiin taival, joka muuttaa elämän suunnan paremmaksi. On ilo ja kunnia taittaa tuon matkan alkua arvokkaiden ihmisten kanssa.

Vuosien varrella olen kehittänyt osaamistani. Koulutustaustastani löytyy sosionomin tutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin tutkinto sekä päihde- ja mielenterveystyön erikoisammattitutkinto. Nuorena hankitusta tradenomin tutkinnosta on ollut hyötyä yrityksen toimintaan liittyvissä asioissa.

Ihmiset Frian takana

Päihderiippuvuuteen kuuluu usein häpeää ja syyllisyyttä, mutta kohtaamme hoidossa olevat ihmiset arvokkaina ja tärkeinä. Hoito on myös tuloksekas ja sen tavoitteena on raitistuminen ja toipuminen päihderiippuvuudesta.